Contact | Disclaimer    
Pellicaan Advocaten heeft met de specialisten van Mazars Paardekooper Hoffman N.V. en MBCF een team opgezet dat ondernemers in de huidige neergaande economie kan bijstaan.

Het team bestaat uit:

1. advocaten met verschillende expertises:
- insolventierecht;
- financiering en zekerheden;
- arbeidsrecht, en zo nodig;
- onder meer ondernemingsrecht, intellectueel eigendomsrecht.

2. fiscalisten, op het gebied van vennootschapsbelasting, BTW en loonbelasting en sociale premies, en

3. financieel specialisten, waaronder een accountant en specialist in het verzorgen
van waarderingen en financieringen.
De leden van het team hebben ruime ervaring met reorganisaties.

De ondernemer kan van de expertise van de specialist(-en) gebruik maken, die op dat moment vereist is. De ondernemer wordt in de eerste plaats geholpen in de beoordeling en bepaling van zijn financiŽle en juridische positie. De aanpak zal praktisch zijn. Doel is om te beoordelen of en op welke wijze de continuÔteit van de onderneming kan worden verzekerd en welke maatregelen dan noodzakelijk zijn.

Uitsluitend de leden van het team, die op dat moment nodig zijn, zullen bij de zaak betrokken zijn. Zij zullen ook bekijken of er, naast werktijdverkorting of mogelijk ontslag van personeel, alternatieven bestaan om deze slechte economische tijden te kunnen doorstaan.

Alternatieven kunnen zijn een schuldeisers-akkoord, het versneld incasseren van vorderingen, de beŽindiging van contracten, een verkoop van delen of het geheel van de onderneming(-en), liquidatie van de onderneming, het reorganiseren van processen binnen de onderneming, aantrekken van additionele/ vervangende financiering of een combinatie van deze mogelijkheden.

Voor een gesprek kunt u contact opnemen met ons onder telefoonnummer 020-2060 655. U kunt vragen naar Michel Straus. Mocht u in de buurt van een andere vestiging van Pellicaan Advocaten zijn gevestigd, zoals Rotterdam, Eindhoven, Utrecht of Apeldoorn, dan kan het gesprek ook daar op kantoor plaatsvinden.
OR verplicht zonder interesse werknemers?

In artikel 2 van de Wet op de Ondernemingsraden is bepaald dat de ondernemer verplicht is een ondernemingsraad in te stellen wanneer er meer dan 50 personen werkzaam zijn in de onderneming. Het komt echter regelmatig voor dat er bij de werknemers geen interesse bestaat in een ondernemingsraad. Is de werkgever dan desalniettemin verplicht een Ondernemingsraad in te stellen? > Lees verder..


> Bekijk alle Actualiteiten