Contact | Disclaimer    
1. Het rechtsmiddel van hoger beroep

Moet ik mij neerleggen bij het vonnis van de rechter? Ja en neen, uiteraard dient u zich te houden aan een rechterlijke uitspraak maar dat betekent niet dat die uitspraak onaantastbaar is. Hoofdbeginsel van het Nederlands burgerlijk procesrecht is dat een zaak in twee instanties kan worden onderzocht en beoordeeld. U heeft dus een tweede kans!

2. Karakter van het hoger beroep

In het hoger beroep wordt de zaak in volle omvang aan het oordeel van een hogere rechter onderworpen. De noemt men ook wel de devolutieve werking. Daarmee zorgt het beroep ervoor dat de feitelijke of juridische onjuistheden rechtgezet kunnen worden. Daarvoor mogen zelfs nieuwe feiten en gronden worden aangevoerd. Mocht een argument over het hoofd zijn gezien dan kan dat alsnog worden opgebracht. Het hoger beroep laat tot in zekere mate zelfs toe dat de eis nog aangevuld of gewijzigd wordt.

4. En dan?
Het hof kan een eindarrest of een tussenarrest wijzen met bijvoorbeeld een bewijsopdracht aan partijen. Daarover kan veel meer gezegd worden dan hier vermeld kan worden. Zonder meer vermeldenswaardig is de cassatiemogelijkheid tegen een arrest.
Hoger Beroep
Moet ik mij neerleggen bij het vonnis van de rechter?